Hệ Thống Công Ty

Trang chủ » Hệ Thống Công Ty » Hệ Thống Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KIM THÀNH

số 42 Nguyễn Cửu Vấn, P.17 , Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện Thoại : 08.360 29936     Fax : 08.3899 8673

Các công ty con và xí nghiệp

 

 
 

Công ty cổ phần phúc kim thành

Copyright © 2012 phuc kim thanh JSC. All right reserved

số 42 Nguyễn Cửu Vân, P.17 , Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện Thoại : 08.360 29936     Fax : 08.3899 8673

Mail:  phuckimthanh@gmail.com

thiết kế bởi avatar việt nam

Back to top